Panele fotowoltaiczne Płock

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice

Post by relatedRelated post

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowych?

Oczyszczalnie drenażowe słyną z tego, że to najprostsze i najtańsze w budowie i eksploatacji systemy, które oczyszczają ścieki, najczęściej są projektowane wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe i przestrzenne. W ostatnich latach zyskały one swoją popularność właśnie dzięki prostej konstrukcji, małej awaryjności i całkiem niskim kosztom eksploatowania ich, dobrym nadmienienia atutem jest również prostota w ich obsłudze. Technologia z drenażem rozsączającym wymaga przepuszczalnego gruntu oraz ułożenia w nim odpowiednich rur, które są nazywane rurami drenarskimi. Muszą one przebiegać co najmniej półtorej metra powyżej samych wód gruntowych, ale jednocześnie w warstwie gruntu na głębokości od 60 centymetrów do 120 centymetrów, bo właśnie tam rozwijają się mikroorganizmy niezbędne do działania przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice. Po wstępnym ustaleniu oczyszczania w osadniku gnilnym, ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, z niej do systemu rur drenarskich i do poletka filtracyjnego. Wielkość poletka filtracyjnego zależy od ilości ścieków i liczby osób użytkujących. Na jednego mieszkańca przeznacza się około piętnastu metrów rury z PVC o średnicy 110 milimetrów, którą obsypuje się płukanym żwirem frakcji 16/32 milimetry.

About